Inspecties

Het inzetten van drones maakt inspecties mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen. Met name inzet van drone inspecties op hoogte geeft veel voordelen. Drones kunnen worden ingezet bij risicovolle werkzaamheden waardoor medewerkers minder gevaar lopen.

 

Thermografie & Fotogrammetrie 

Skydronepictures beschikt over de DJI Matrice 300 RTK en de DJI Enterprise RTK speciaal voor industriële visuele & thermografische inspecties. Ook bestaat de mogelijkheid middels fotogrammetrie op basis van puntenwolken een complete visualisatie om te zetten in 2D kaart, 3D model of het uitvoeren van volumeberekeningen. 

 

Drone inspectie vluchten

Wij beschikken over een drone exploitatie vergunning voor inspectie vluchten binnen de specifieke categorie. Dit biedt de mogelijkheid om drone inspecties te kunnen uitvoeren voor opdrachtgevers zoals vliegen in haven en industriegebied, in gecontroleerd luchtruim (CTR) & inspecties nabij gebouwen en objecten tussen de 1 en de 30 meter.

Voordelen van drone inspecties zijn:

- tijdsbesparing

- kostenbesparend

- snelle inzet

- inzet op moeilijke plaatsen

veiligheid verhogend

- vastlegging middels foto's of filmopnamen

 

Inspecties & metingen:

- schoorstenen, daken, gevels

- industriële installaties, gebouwen

- windmolens, zonnepanelen

- opsporen van reekalfjes

- warmteverliezen van gebouwen

- volume metingen

- 2D & 3D visualisatie